top of page

FilipinoPoems 

Magulang

Magulang kong mahal,

Kayo ay marangal.

Biyaya ng Maykapal,

Bilang aking parangal.

Ang pagmamahal ko sa inyo'y walang katumbas,

Kahit magkalayo tayo ng landas.

Sa akin, kayo ay mag-iiwan ng bakas.

Iisipin ko kayo kahit ang mundo'y magwakas.

Magulang ay nagbibigay ng gabay.

Pagsubok man, sila ang alalay.

Tagumpay ko ay aking inaalay

Kaya ako'y nagmamahal ng tunay.

Sa kanilang pinakitang kabutihan,

Mananatili ito sa aking isipan.

Sa bawat pagod na pinapasan,

Sila ang daan sa aking kinabukasan.

Salamat sa bigay ng Panginoon

Kung saan sa mundo kayo'y naaayon.

Ang tulang ito ay aking tugon

Sa mga payo na inyong binaon.

(akda ni Ezar Co ~ Abril 23, 2015)

___________

Heneral Luna

Isang matapang na mamamayan,

Handang lumaban para sa bayan

Sa bawat pagsubok at digmaan,

Upang ang tagumpay ay makamtan.

Sa kanyang ibinatong salita,

"Para kayong birheng naniniwala

Sa pag-ibig ng isang puta."

Aral ay 'wag agad magtiwala.

Kanyang mga salitang sinabi,

Kalaban natin ay sarili.

Ang takot natin ay isantabi.

Sa bayan, dapat tayo'y magwagi.

Bilang paghihiganti sa kanya,

Binaril, sinaksak ng espada.

Tapang nasa kanyang alaala.

Muli, siya si Heneral Luna

(akda ni Ezar Co ~ Nobyembre 5, 2015)

___________

Ina

Mahal kong ina,

IKaw ay dakila.

Huwarang nilikha

Bilang tagapag-alaga.

May taglay na kasipagan

Sa paglinis ng kapaligiran.

Tiyak uunlad ang bayan

Sa makikitang kalinisan.

Sa bawat sangkap ng pagkain,

Pag-ibig mo'y iyong inihahain,

At ito'y iyong isinasalin

Sa aming isip at damdamin.

Kahit kami ay pasaway,

Ika'y laging gumagabay

sa daang aming nilalakbay

Patungo sa masaganang buhay.

Paggalang at kapanutuhan,

Binahagi mo sa loob ng tahanan.

Ikaw ang tanglaw ng kabutihan

Na 'yong itinatatak sa aming isipan.

Ako'y nagmula sa iyong haplos

Pinalaki mo ako ng maayos.

Pag-ibig mo'y iyong ibinuhos

Kaya minamahal ako ng lubos.

Dakilang ina,

Ubod ng ganda.

May sipag at tiyaga.

Ikaw ang bunga sa sanga.

Umaga at gabi,

Ikaw ay nasa aming tabi.

Kaligayahan mo'y kami.

Magkakasama tayo palagi.

Sa pag-alon ng bughaw

At pagsikat ng dilaw,

Liwanag ay nasa ilaw.

Ilaw ay tanging ikaw.

Salamat, aking inay,

Sa mga bagay na iyong binigay.

Subalit, tula ang aking maibibigay.

Bilang pagmamahal kong tunay.

(akda ni Ezar Co ~ Mayo 10, 2015)

___________

Ang Mundo Na Ating Ginagalawan

Kay ganda ng umaga.

Ang kape ay ating kasama

Sa mga araw na maginhawa.

At minsan, ito'y nagpapaligaya.

"Alas siyeta y medya na!

Ako'y mahuhuli na sa opisina.

Nais ko na maghanda,

Mukhang araw ko'y masisira."

"Alas otso na,

Mukhang wala pa ang aking kasama.

Nasaan na sila?

Ang talakayan ay magsisismula na!"

Makalipas ang ilang oras,

Araw ay muling magwawakas.

Oras na para ako'y lumabas

Upang ako'y maka-uwi at magtrabaho muli bukas.

Sa paglabas ko,

Ang mga gusali'y kay ganda ng anyo.

Paligid ay napupuno ng tao

At mga sasakyan sa malayo.

Hay! Ang simoy ng hangin,

Tilay'y sarap yakapin.

Ilaw ay nagbibigay pansin

Para bang may gustong sabihin.

Maraming bagay na tumatakbo sa ating isipan.

Minsan, ang pighati ay 'di maiwasan.

Ngunit ito ang ating kalikasan,

At ito ang mundo na ating ginagalawan.

(akda ni Ezar Co ~ Hunyo 20, 2018)

___________

Ang Pag-asa Ng Pagbabago

O, agila

Kawangis na nilikha

Bilang ibong pambansa

Sa bayang malaya.

Ikaw ang mata ng Pilipino

Upang makita ang dapat mabago

Sa kalikasang ginago

Nga mga alibughang tao

Maging mapanuri at mapagmatiyag

Sa mga babagay na nilayag

Ng ating kalikasang dilag

Tila ba'y humihingi ng habag?

Maliwanag na tala

May taglay pang pag-asa

Sa mga taong umaasa

Na maibalik ang bagong umaga.

(akda ni Ezar Co ~ Hunyo 28, 2018)

___________

Retrato

Kahit saan at magpakailanman,

Lugar ay ' di maiwan-iwan

Sa pagkuha ng larawan

Bilang alaala na 'di malilimutan.

Pagmamahal natin tila'y nakikita

Dito sa retratong iyong nakuha.

Ilang sandali'y aking nagunita,

Ang araw nang tayo'y nagkakilala.

Ito ang retrato na tayo'y nagtipon,

At nagtawanan sa buong hapon.

Ang mga larawan nati'y aking inipon

At sinilid ko sa aking kahon.

Sa panahong lumipas,

Larawan nati'y 'di kumukupas.

At sa mga sandaling nakalipas,

Tayo'y magkasama hanggang wakas.

Maaari ito ang katapusan

Sa ating masasayang nakaraan.

Mananatili ito sa aking puso't isipan.

Subalit, ang tugon ko lamang ay "Paalam!"

(akda ni Ezar Co ~ Hunyo 15, 2018)

(binago ~ Agosto 5, 2019)

___________

bottom of page